Politica de retur

1. RETUR

 1. Vânzătorul declară și Clientul ia la cunoștință că acești Termeni și Condiții sunt destinați achiziționării de Produse de către un cumpărător care are calitatea de consumator, în sensul Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.
 2. În conformitate cu dispozițiile articolelor 9 și 16 din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu excepția cazurilor prevăzute la clauza 1.8 Clientul beneficiază de o perioadă de 14 zile de la data intrării Clientului sau a persoanei indicate de Client în posesia Produselor, pentru a se retrage din Contract, total sau parțial (respectiv, cu privire la o parte din Produse), fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la clauzele 1.5 și 1.6 de mai jos. Pentru a respecta termenul-limită de retragere Clientul trebuie să trimită Vânzătorului comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.
 3. Pentru a exercita dreptul de retur, Clientul trebuie să informeze Vânzătorul – la următoarele date de contact: BIO FAIR S.R.L.: numar de telefon: 0737556622, email: comenzi@biocorner.ro – cu privire la decizia de retur , utilizând o declarație neechivocă privind returul, de exemplu, prin e-mail.
 4. În cazul în care se exercita dreptul de retur, Clientul trebuie să predea imediat produsele persoanei care i le-a livrat în numele Vânzătorului, iar dacă acest lucru nu este posibil, acesta este obligat să trimită Produsele pe cheltuiala sa la următoarea adresă: Str. Goerge Calinescu, nr, 4,  în cel mult 14 zile de la data la care a comunicat Vânzătorului decizia sa de retur. Pentru evitarea oricărui dubiu, Clientul va suporta costurile directe legate de returnarea Produselor, cu excepția cazului în care Produsele au fost returnate la momentul livrarii persoanei care i le-a livrat în numele Vânzătorului.
 5. Clientul returnează Produsele în cantitatea completă și intacte.
 6. În cazul unui retur, sumele plătite, respectiv prețul Produselor cu privire la care s-a exercitat dreptul de retur și orice alte costuri pentru livrarea acestora, vor fi returnate nu mai târziu de 14 zile de la data la care Vânzătorul a fost informat cu privire la decizia Clientului de a returna Comanda. Vânzătorul va rambursa respectivele sume folosind aceeași modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacția inițială, respectiv prin restituire în contul bancar din care a fost efectuată plata Clientului nu i se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. În cazul în care Clientul solicită returul în cadrul termenului legal, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit Produsul respectiv.
 7. În cazul în care Produsele nu sunt ridicate de persoana care le-a livrat în numele Vânzătorului în conformitate cu clauza 9.5, Vânzătorul poate amâna rambursarea sumelor până la data la care primește înapoi Produsele sau până la momentul la care Clientul îi furnizează dovada că a trimis înapoi Produsele, oricare intervine mai devreme.
 8. În conformitate cu dispozițiile art. 16 din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014, Client nu beneficiază de dreptul de retragere în cazul:
  1. Produselor susceptibile de a se deteriora sau expira rapid (de exemplu, fructe, legume sau produse alimentare de origine animală);
  2. Produselor care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
  3. Produselor sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Client;
  4. Produselor care constau în înregistrări audio sau video sigilate sau programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
  5. Produsele care constau în ziare, periodice şi reviste.

2. GARANȚII AFERENTE PRODUSELOR

 1. Se recomandă Clientului să verifice dacă proprietățile și cantitatea Produselor livrate sunt corecte imediat după primirea acestora.
 2. Produsele alimentare vor fi comercializate numai în cadrul datei-limită de consum pentru produsele alimentare/datei durabilității minimale stabilite de producător.
 3. În cazul în care Produsele alimentare prezintă orice neconformități la predarea către Client (de exemplu, Produsele sunt nepotrivite având în vedere caracteristicile declarate sau prescrise), Clientul va reclama neconformitățile Produselor în cel mai scurt timp prin informarea Vânzătorului prin una dintre modalitățile de contact regasite in sectionea contact de pe site-ul www.biocorner.ro.
 4. Vânzătorul informează Clientul că, având în vedere natura Produselor alimentare, reclamația sa ar putea să nu fie întotdeauna satisfăcută de Vânzător, în special dacă defectele nu au fost sesizate la predarea acestora (de exemplu, alimente deteriorate sau cu ambalajul de protecție deteriorat) și/sau dacă nu este posibil să se dovedească faptul că Produsele prezentau defectele invocate încă de la momentul livrării.
 5. Pentru Produsele acoperite de obligația de garanție, Clienții beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislația aplicabilă, inclusiv de cele prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contracte de vânzare de bunuri. În plus față de garanția legală de conformitate, este posibil ca unele Produse să beneficieze de garanție comercială acordată de către producător, termenii garanției și durata acesteia vor fi menționați în certificatul de garanție emis de producător și atașat la produs.

3. RĂSPUNDERE

 1. Vânzătorul nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau orice alte consecințe suferite de Client pe baza sau în legătură cu acțiunile altor Clienți, modul în care aceștia utilizează Site-ul sau alte circumstanțe generate de Clienți.
 2. Vânzătorul nu garantează funcționarea continuă, neîntreruptă, fără erori și sigură a Site-ului. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru întreruperile Site-ului cauzate de forța majoră și nici cele cauzate de o întrerupere a alimentării cu energie electrică.
 3. Website-ul poate conține legături/link-uri sau trimiteri către alte pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt specificate pe paginile web respective. Vânzătorul nu este răspunzător și nu își asumă nicio obligație pentru conținutul respectivelor pagini web și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea către alte pagini web. Prin continuarea utilizării Site-ului, Clientul înțelege și acceptă că accesează acele pagini și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că nu poate ține Vânzătorul răspunzător pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziției pe paginile către care link-urile fac trimitere.
 4. Vânzătorul nu este răspunzător pentru niciun serviciu furnizat de entități diferite de Vânzător, în special de operatorii sistemelor de plată specificați în acești Termeni și Condiții sau furnizorii serviciilor de livrare (curieri), sau pentru orice consecințe ale faptelor acestora sau ale drepturilor și obligațiilor legate de aceste servicii.
 5. Vânzătorul nu este răspunzătoare pentru pierderile sau daunele suferite în legătură cu utilizarea Site-ului, utilizarea informațiilor sau descărcarea datelor publicate pe Site, inclusiv pentru erori, omisiuni, întreruperi, disfuncționalități, întârzieri, viruși informatici sau pierderi de date ale Clientului sau ale oricărei alte părți terțe care utilizează Site-ul sau pentru orice alte pierderi tangibile și intangibile.
 6. În plus, Vânzătorul nu este răspunzător pentru nicio încălcare a Termenilor și Condițiilor dacă aceasta este cauzată de circumstanțe care exclud răspunderea sa, astfel cum acestea sunt prevăzute de lege.
 7. Prin crearea și utilizarea Contului de Utilizator, Utilizatorul iși asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont și pentru gestionarea accesării Contului, și, în masura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.